Vua bài tập 189

ข้อสอบเลขคณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง วงจรทวีคูณและร้อยละ

**บทความ**
1. Roman numeral 189 หมายความว่าอย่างไร?
Roman numeral 189 เป็นเลขโรมันสำหรับเลขฐานสิบของเรา 189 สามารถเขียนเป็นเลขโรมันได้ด้วยการเขียน I หนึ่ง, V ห้า, และ D หนึ่ง ลงต่อกัน ซึ่งหมายความว่าเลข 5 และ 50 โดยมี I หลังเสมอ เพื่อแสดงว่าเลขเล็กกว่าลำดับถัดไป

2. สมการง่าย ๆ ที่ประกอบด้วยผลบวกของ 2 ตัวเลขคือ VI + VII เท่ากับอะไร?
เราจะเพิ่ม 6 และ 7 ถึง VI + VII = 13

3. ข้อความภาษาไทยที่ประกอบด้วยเลขฐานสิบคืออะไร?
รหัสโทรศัพท์มือถือของฉันประกอบด้วยเลขฐานสิบ

4. พวกเขาใช้สัญลักษณ์อะไรในคณิตศาสตร์เพื่อแสดงจำนวนมากกว่า 100?
พวกเขาใช้สัญลักษณ์ Z+สล็อตสำหรับแสดงจำนวนมากกว่า 100

5. สมการง่าย ๆ ที่ประกอบด้วยการหารจำนวนหนึ่งโดยอีกจำนวนหนึ่งคืออะไร?
สมการง่าย ๆ ที่ประกอบด้วยการหารจำนวนหนึ่งโดยอีกจำนวนหนึ่งคือ 15 ÷ 3 = 5