I like favorite game of person is

สำหรับบทความของคุณ ต้องการให้เน้นถึงประโยคที่ว่า “เป็นเกมโปรดของผม” จึงใช้ประโยคภาษาไทยแทนคำว่า “my favorite game” ตามแบบฉบับของคนไทย เช่น “เกมโปรดของผมนี่เอง”

เนื่องจากหัวข้อของบทความเป็นคำภาษาอังกฤษสล็อตจึงต้องเขียนคำว่า “roman figure of 189189” โดยใช้แบบฟอร์มภาษาอังกฤษไม่ใช่แบบไทย ผมจึงขอใช้แบบภาษาอังกฤษเท่านั้น

โดยเนื้อหาบทความจะมีความโดดเด่นที่ชื่อเกมโดยอ้างอิงปีที่เปิดตัวของซอฟต์แวร์คือ 189189

ตัวอย่างบทความภาษาไทยที่ได้รับการแก้ไขตามที่ระบุในคำถามของคุณคือ

เกมโปรดของผมนี่เองคือเกมที่ชื่อว่า . ผมชอบเกมนี้เพราะมันสนุกมากและมีความท้าทาย ผมเชื่อว่าคุณก็จะเพลิดเพลินไปกับเกมนี้เช่นกันนะ

จากเนื้อหาบทความดังกล่าว จะได้เห็นว่ามีการใช้คำสำคัญ ตามคำขอของคุณ