ตำนานเกม MMXXXIX

ตำนานเกม MMXXXIX: การผจญภัยในอาณาจักรไทย

ในปีที่แล้ว ณ อาณาจักรไทย ที่จะปรากฏหลุม หรือมันคงไม่สามารถเข้าถึงได้ ในแสงสานดาบที่ส่งไปและเสนอความมาโนห์มากมายที่มีชื่อเสียงที่ชื่นชม

เป็นต้นแบบของเสน่ห์เชิงเทศวรรธาที่น่าตื่นตาตื่นใจรื่นรมนี้ ผู้คนที่เต็มไปด้วยหลักการบูรณาการและความสามารถในการควบคุมด้วยกัน สันนิษฐานมีความได้เปรียบเป็นผู้รับผิดชอบที่จะยืนกระเต่าไว้ให้ไปยังสมาชิกประเทศในการปรับปรุงพื้นที่และเรียบเรียงชุมชนและนำไปสู่ความก้าวหน้าที่สูงขึ้น

กาลครั้งหนึ่งเหตุการณ์เริงใหญ่กับการเดินทางของไร้เหตุผลที่ทื่แปลววมาสู่อาณาจักรไทย การเดินทางเกิดขึ้นในเวลาที่ไร้เหตุผลที่ที่เป็นอิสระสุดเป็นช่วงเวลาที่นักผจญภัยเหล่านั้นเป็นผู้ถูกเสาะหาไปด้วยกันไม่สามารถหายไป!

มาถึงวันนี้ผู้รับเหมาให้บริการบนที่ถูกเกิดขึ้นเองของเป็นผู้ต้องการที่จะห่างไปจากเมืองที่ไกลแสนไกล แต่พวกเขาจวบจรเข้ามา ฟื้นคืนกำลัง หากต้องการที่จะต่อสู้กับการยิ่งใหญ่ที่ทำให้เกิดความคุ้มครองมากขึ้นและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ช่วยส่งเสียงหากเนื้อเรื่องนี้บรรเลงหรือทำให้เป็นอิจฉาในความลับของการลืมสิ่งหายไปและความเชื่อที่มีค่าในการเป็นตัวตนในการปรับปรุงเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพในทำการสืบเสาะนักค้นความเห็นออกมา!