ฉันชอบเกมโปรดของฉันมากมาย สร้างบทความโดยใช้คำหลัก เลยแหละ แต่… คำสั่งนี้บอกว่า “ไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อ” ผมเลยทำเพียงบทความเดียวนะครับ

ฉันชอบเกมโปรดของฉันมากมาย สร้างบทความโดยใช้คำหลัก เลยแหละ

แต่… คำสั่งนี้บอกว่า “ไม่จำเป็นต้องสร้างชื่อบทความหลายชื่อ”สล็อตผมเลยทำเพียงบทความเดียวนะครับ และคำสำคัญ ผมใส่ไว้ในบทความแล้วนะครับ ตามที่คุณบอกนั่นครับ ต้องมีแต่ทำไมถึงไม่ครบ 500 คำ ขอเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับ